หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
 
 
 

เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๔


ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และช่องทางการรับรู้ข่าวสาร


ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพลวงสองนาง


เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพลวงสองนาง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.๒๕๖๐


เทศบัญญัติ เรื่องกิจการประปาเทศบาลตำบลพลวงสองนาง พ.ศ.๒๕๕๔


เทศบัญญัติ เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการเครื่องชั่งชุมชนการเกษตรตำบลพลวงสองนาง พ.ศ.๒๕๕๔


เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐


เทศบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒

 
  (1)