หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
“ ร่วมใจพัฒนา การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจผู้สูงอายุ ดูแลสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมคุณธรรม นำพาเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสมเกียรติ แสงอุทัย
นายกเทศมนตรีตำบลพลวงสองนาง
วิสัยทัศน์ ทต.พลวงสองนาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกี่ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง
ใส่ใจและดูแลผู้สูงอายุอย่างทั่ัวถึง
อ่างเก็บน้ำบ้านหนองชุมเห็ด
โดยเกษตรกรในตำบล
นายบุญปลูก นากก้อน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบล พลวงสองนาง
www.pluangsongnang.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
 
 
ถนนลาดยาง จำนวน 8 สาย รวมระยะทาง 10.900 กม.
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน จำนวน 16 สาย รวมระยะทาง 7.985 กม.
ถนนหินคลุก จำนวน 29 สาย รวมระยะทาง 21.910 กม.
ถนนลูกรัง จำนวน 51สาย รวมระยะทาง 34.630 กม.
ถนนดิน จำนวน 2 สาย รวมระยะทาง 1.090 กม.
 
 
 
 
 
             เทศบาลตำบลพลวงสองนางมีสถานที่ให้บริการประชาชนด้านข้อมูลข่าวสารทางราชการ จำนวน 9 แห่ง ดังนี้
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน สถานที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ
  1   บ้านเขาผาลาด