หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มืองานสารบรรณ [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือการขอมีบัตรข้าราชการ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน [ 14 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)