หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลพลวงสองนาง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
สำเนารายงาน รายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
สำเนารายงาน รายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
สำเนารายงาน รายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
สำเนารายงาน รายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
สำเนารายงาน รายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
สำเนารายงาน รายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
สำเนารายงาน รายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2