หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลพลวงสองนาง
 
เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2563  
 

เทศบาลตำบลพลวงสองนาง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 1 ข้อ 7 ในแต่ละปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน  เพื่อนำไปเป็นหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ
บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลพลวงสองนาง ได้กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 09.31 น. โดย คุณ วิไลพร ไวกสิกรณ์

ผู้เข้าชม 8 ท่าน