หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล พลวงสองนาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
“ ร่วมใจพัฒนา การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจผู้สูงอายุ ดูแลสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมคุณธรรม นำพาเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสมเกียรติ แสงอุทัย
นายกเทศมนตรีตำบลพลวงสองนาง
วิสัยทัศน์ ทต.พลวงสองนาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกี่ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง
ใส่ใจและดูแลผู้สูงอายุอย่างทั่ัวถึง
อ่างเก็บน้ำบ้านหนองชุมเห็ด
โดยเกษตรกรในตำบล
นายบุญปลูก นากก้อน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบล พลวงสองนาง
www.pluangsongnang.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 25 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 31 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล [ 7 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 35 
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ของเชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อผังน [ 5 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 37 
 
 
 
       
 
ชาว ทต.หนองสระ ทัศนศึกษาดูงาน จ.กาญจนบุรี (8 มิ.ย. 2566)    อ่าน 2645  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (3 พ.ค. 2566)    อ่าน 270  ตอบ 3  
ฉีดยา (19 ม.ค. 2566)    อ่าน 202  ตอบ 1  
 
เครื่องจักรสาน
 
       
 
 


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบริการการแพทย์ฉุ [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการงานซ่อมแซมฝายน้ำล้น (แบบรถข้ามได้) บริเ [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้ตั้งแฟ้ม จำนวน ๒ หล [ 19 ก.ย. 2566 ]

 
 
     
 
วัดเขาหินเทิน
อ่างเก็บน้ำบ้านหนองชุมเห็ด
 
อบต.หนองจอก จ้างจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ในด้านการดูแลรักษาความสะอาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห [ 10 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านบึงนา ( [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านไร่ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองจอก ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่12 บ้าน [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองจอก ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่11 บ้าน [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.อุทัยธานี นายธีระรัตน์​ วงษ์จักร​ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีได้เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายของ [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองสรวง รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้ [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.เมืองการุ้ง วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายประสิทธิ์ เทียนนา นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง เข [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดู่ยืน เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒ [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
 
       
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3884  [ 22 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ออกจากราชการ สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3872 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3882 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3883 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว3878  [ 21 ก.ย. 2566 ]
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3861 เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3881 เอกสารไฟล์ word  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3871  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 21 ก.ย. 2566 ]
 


 
 
 
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ด่วนที่สุด [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ขอลาออกจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการและบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 37 
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา2565 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 26 
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
การขยายเวลาทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (ด่วนที่สุด) [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 29 
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 47 
การจัดสรรเวินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. งวดที่3/2566 งวดที่2/2566 และงวดที่ 4/2565 เพิ่มเติม [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 115 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 45 
 
 
 
 
     
 
  


โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 3 


โครงการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ประ [ 13 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 14 


โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย [ 31 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 122 


โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย [ 30 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 160 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตา [ 27 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 103 


โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน รุ่นที่ 3 ( [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 116 


กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออ [ 9 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 113 


การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy ประจำปี 2566 เทศบา [ 23 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 157 


โครงการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการออกหน่วยบริการประช [ 21 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 100 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2 [ 13 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 100 


โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน [ 8 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 89 


การแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นที่ต [ 31 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 68 


กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) โครงการวัด ป [ 3 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 60 


โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน [ 23 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 194 


กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ โครงการ รักษ์น้ำ ฟื้นป่า ฉลอง [ 4 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 54 


กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสม [ 23 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 51 


กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ตามโครงการท้องถ [ 25 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 61 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตา [ 17 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 58 


กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพร [ 10 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 55 


โครงการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก โรค [ 25 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 57 


โครงการชาวพลวงสองนางปลอดภัย ใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภา [ 22 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 57 


โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ [ 17 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 63 


กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลพล [ 30 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 57 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี และร่วมกันทำธน [ 17 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 56 
   
 
  คุณอยากให้ ทต.พลวงสองนาง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ม.ค. 2554
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
เทศบาลตำบล พลวงสองนาง
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 093-139-2929
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10