หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล พลวงสองนาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
“ ร่วมใจพัฒนา การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจผู้สูงอายุ ดูแลสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมคุณธรรม นำพาเศรษฐกิจพอเพียง ”
นายสมเกียรติ แสงอุทัย
นายกเทศมนตรีตำบลพลวงสองนาง
วิสัยทัศน์ ทต.พลวงสองนาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกี่ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง
ใส่ใจและดูแลผู้สูงอายุอย่างทั่ัวถึง
อ่างเก็บน้ำบ้านหนองชุมเห็ด
โดยเกษตรกรในตำบล
นายบุญปลูก นากก้อน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบล พลวงสองนาง
www.pluangsongnang.go.th
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 
 
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Asse [ 18 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 69 
ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนในกระบวนงานการขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยายยนต์สาธารร [ 28 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนในกระบวนงานการขอจัดตั้งสถานที่จัดตั้งวินใหม่ [ 28 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 35 
 
 
 
       
 
การขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสัตว์ (20 ก.พ. 2567)    อ่าน 12  ตอบ 1  
ชาว ทต.หนองสระ ทัศนศึกษาดูงาน จ.กาญจนบุรี (8 มิ.ย. 2566)    อ่าน 2756  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (3 พ.ค. 2566)    อ่าน 427  ตอบ 3  
 
เครื่องจักรสาน
 
       
 
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 22 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 22 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการขุดลอกเหมืองห้วยยัดใส้ หมู่ที่ ๓ บ้านหน [ 20 ก.พ. 2567 ]

 
 
     
 
วัดเขาหินเทิน
อ่างเก็บน้ำบ้านหนองชุมเห็ด
 
อบต.น้ำรอบ โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2567 ]    อ่าน 236 
ทต.หนองขาหย่าง เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง ขอแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองขาหย่าง เปิดรายชื่อ ลูกชิ้นเถื่อน 9 ยี่ห้อ ไม่ได้มาตรฐาน ใครกินอยู่ทิ้งด่วน 1.ลูกชิ้นหมู [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.ประดู่ยืน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน สมัยประชุมสามัญ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ [ 24 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งนางาม มอบกางเกงผ้าอ้อมผู้ใหญ่จากงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำตำบลทุ่งนางาม [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกระทุ่ม รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 6 เดือนหลัง) [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.เจ้าวัด ตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองนางนวล กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 13 
ทต.ลานสัก #ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
 
       
 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
 


 
 
 
ขอความอนุเคราะห์นำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 ไปทดลองใช้ ด่วนที่สุด [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
การประชุมขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 10 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. เดือนมกราคม 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 26 
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 27 
การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 62 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัลกฎหมายมลพิษน้ำ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 38 
ขอความร่วมมือเข้าร่วมประชุมการเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 65 
การบูรณาการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และขอเชิญเข้าร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 61 
 
 
 
 
     
 
  


ตามหาบุคคลสูญหาย หมู่ที่ 4 ตำบลพลวงสองนาง รายนายแถ [ 23 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 6 


ตามหาบุคคลสูญหาย หมู่ที่ 4 ตำบลพลวงสองนาง รายนายคำ [ 23 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 6 


พิธีเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ โรงเรียนบ้านเขาผาลาด [ 23 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 11 


โครงการประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 11 


จัดกิจกรรมโครงการประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ [ 14 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 8 


โครงการประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 10 


โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 116 


โครงการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ประ [ 13 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 69 


โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย [ 31 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 170 


โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย [ 30 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 445 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตา [ 27 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 150 


โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน รุ่นที่ 3 ( [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 248 


กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออ [ 9 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 205 


การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy ประจำปี 2566 เทศบา [ 23 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 266 


โครงการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการออกหน่วยบริการประช [ 21 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 190 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2 [ 13 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 222 


โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน [ 8 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 152 


การแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นที่ต [ 31 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 131 


กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) โครงการวัด ป [ 3 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 117 


โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน [ 23 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 327 


กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ โครงการ รักษ์น้ำ ฟื้นป่า ฉลอง [ 4 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 143 


กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสม [ 23 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 146 


กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ตามโครงการท้องถ [ 25 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 120 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตา [ 17 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 115 
   
 
  คุณอยากให้ ทต.พลวงสองนาง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ม.ค. 2554
 
 
 
 
 
 
บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
 
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลการไปทำงานต่างประเทศ ไทยมีงานทำ
 
การตรวจและคุ้มครองคนหางาน การส่งเสริมการมีงานทำแนะแนวอาชีพ การจัดระบบแรงงานต่างด้าว
 
 
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
เทศบาลตำบล พลวงสองนาง
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 093-139-2929
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10