หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ใ [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
 
       
 
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เปิดให้บร (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 1821  ตอบ 6  
น้ำปะปาหมู่2 บ้านหนองแขวน * * * บ น้ำไม่ไหลมา2วันแล้ว (3 พ.ค. 2562)    อ่าน 189  ตอบ 0  
น้ำปะปาหมู่บ้านหนองน้ำใส (31 ธ.ค. 2559)    อ่าน 2519  ตอบ 0  
 
สถ.จ.อุทัยธานี จดหมายข่าว อบต.ห้วยแห้ง ฉบับที่ 6 / 2555 (17 ต.ค. 2562)    อ่าน 1817  ตอบ 8
อบต.สะแกกรัง เงินอุดหนุนบุตร (16 ต.ค. 2562)    อ่าน 748  ตอบ 2
อบต.ป่าอ้อ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 4322  ตอบ 0
อบต.หนองยาง เว็บไซต์ อบต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 8559  ตอบ 5
ทต.พลวงสองนาง เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เปิดให้บร (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 1821  ตอบ 6
สถ.จ.อุทัยธานี อยากย้ายไปอุทัย (11 ต.ค. 2562)    อ่าน 59  ตอบ 0
อบต.หนองสรวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (10 ต.ค. 2562)    อ่าน 4913  ตอบ 10
สถ.จ.อุทัยธานี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี /นายข่างสำรวจ (4 ต.ค. 2562)    อ่าน 64  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (เทศบาล) (4 ต.ค. 2562)    อ่าน 81  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ นักทรัพยากรบุคคลอยากโอน (ย้าย) ไปอุทัยธานี อ.ทัพทัน หรือ อ. (4 ต.ค. 2562)    อ่าน 199  ตอบ 3
 

จำหน่ายเครื่องจักรสาน ของชมรมผู้สูงอายุตำบลพลวงสองนาง
 
       
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางพารา [ 30 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางพารา [ 8 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลว [ 2 ก.ค. 2562 ]

 
 
 
 
     
 

วัดเขาหินเทิน

อ่างเก็บน้ำบ้านหนองชุมเห็ด
 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มก้อนใส คลอรีน 65% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ตลุกดู่ ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 25 [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.สว่างอารมณ์ ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลและ พิธี [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกุญแจ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกลางดง อบต.หนองกลางดง จัดกิจกรรมจิดอาสา \"เราทำดี ด้วยหัวใจ\" [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองหลวง โครงการจิตอาสา \\\"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ\\\" ในรอบเดือนตุลาคม 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเเหมาทำป้ายไวนิลประช [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งโพ กิจกรรมนักเรียนร.รผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ปีที่ ๔ /๒ ๗/๖๒ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ทัพหลวง [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
       
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว4313  [ 22 ต.ค. 2562 ]
ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4300  [ 22 ต.ค. 2562 ]
สำรวจจำนวนครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนสิ้นสุดการอนุญาตไม่สามารถยื่นขอต่อองค์กรที่ควบคุมวิชาชีพได้ สน.บถ. มท 0809.4/ว4287 [แบบสำรวจฯ]  [ 22 ต.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตบ. มท 0805.2/ว4312 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ต.ค. 2562 ]
การตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว4310  [ 22 ต.ค. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4311  [ 22 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19330-19341 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 กต. มท 0818.2/ว4267 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 4978 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 189 
แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยไทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2562 หนังสือที่ อน 0023.3/ว 4973 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 144 
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ  [ 30 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 268 
เเจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฟ.1 เเละ มฝ.2) [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรเเกรมระบบเเนะนำสำรับอาหารกลางวัน [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพเเก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให้สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 98 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 140 
เเต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
 


 
 
 
 
 
 
 
     
 
  
   
 
  คุณอยากให้ ทต.พลวงสองนาง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ม.ค. 2554