หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 
 
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Para Asphaltic Con [ 19 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประะจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา [ 19 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
 
       
 
น้ำปะปาหมู่2 บ้านหนองแขวน * * * บ น้ำไม่ไหลมา2วันแล้ว (3 พ.ค. 2562)    อ่าน 89  ตอบ 0  
น้ำปะปาหมู่บ้านหนองน้ำใส (31 ธ.ค. 2559)    อ่าน 2453  ตอบ 0  
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอ (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 1758  ตอบ 0  
 
สถ.จ.อุทัยธานี มีตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ ที่ไหนรับโอนย้ายบ้างครับ (14 มิ.ย. 2562)    อ่าน 78  ตอบ 2
อบต.โคกหม้อ เว็บไซต์ อบต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 มิ.ย. 2562)    อ่าน 7600  ตอบ 10
อบต.คอกควาย เว็บไซต์ อบต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 มิ.ย. 2562)    อ่าน 75  ตอบ 1
อบต.หนองหลวง สอบถามการรับเบี้ยยังชีพค่ะ (4 มิ.ย. 2562)    อ่าน 30  ตอบ 1
อบต.ดงขวาง ดูแลกายและใจ... ในหน้าหนาว (3 มิ.ย. 2562)    อ่าน 2577  ตอบ 8
อบต.ประดู่ยืน อบต.ประดู่ยืน (29 พ.ค. 2562)    อ่าน 5262  ตอบ 6
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายตำแหน่งนายช่างโยธา(ปง/ชง) (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 100  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) นักทรัพยากรบุคคล (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 117  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (21 พ.ค. 2562)    อ่าน 84  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา อบต.หนองจอก (16 พ.ค. 2562)    อ่าน 61  ตอบ 0
 

จำหน่ายเครื่องจักรสาน ของชมรมผู้สูงอายุตำบลพลวงสองนาง
 
       
 
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ข [ 14 ธ.ค. 2561 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ข [ 30 พ.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มี [ 14 พ.ย. 2561 ]

 
 
 
 
     
 

วัดเขาหินเทิน

อ่างเก็บน้ำบ้านหนองชุมเห็ด
 
ทม.อุทัยธานี ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทม.อุทัยธานี ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองบ่มกล้วย ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงลูกรังปรับเกลี่ย) หมู่ 7 บ้านกล้ว [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองบ่มกล้วย ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงลูกรังปรับเกลี่ย) หมู่ 4 บ้านหนอง [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองไผ่แบน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ. 2561 -2564) [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ ประกาศเทศบาลตำบลสว่างสว่างแจ้งสบายใจ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองไผ่แบน แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.สว่างอารมณ์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Para Asphaltic Con [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
 
       
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2391  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2155  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2347 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2381  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2385  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การรายงานการสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2380  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมสัมมนา (การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 2 และ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/10899 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021) กศ. มท 0816.3/ว2331  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2361  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ติดตามการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2362  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 57 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 69 
แจ้งข่าวโครงการอาหารกลางวัน [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 30 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 228 
ขอความอนุุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 33 
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด) [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 34 
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 46 
ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 82 
 


 
 
 
 
 
 
 
     
 
  
   
 
  คุณอยากให้ ทต.พลวงสองนาง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ม.ค. 2554