เทศบาลตำบล พลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี