ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
 
นายสมเกียรติ แสงอุทัย นายกเทศมนตรีตำบลพลวงสองนางเป
 
ภาพกิจกรรมการถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2555 เทศบาลตำบลพลวงสองนาง  
เด็กปฐมวัย ศพด.บ้านหนองกี่ร่วมถวายเทียน
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาร่วมกิจกรรม
นายกเทศมนตรีถวายเทียน
คณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดร่วมกิ
ปลัดเทศบาลถวายเทียน
ถวาย ณ วัดเขาหินเทิน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลพลวงสองนาง ได้จัดกิจกรรมตามโครงการถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2555 ณ วัดและสำนักสงฆ์จำนวน 6 แห่ง ในเขตตำบลพลวงสองนาง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ส.ค. 2555 เวลา 17.00 น. โดย คุณ นันทพร ปากเกร็ด

ผู้เข้าชม 2789 ท่าน