ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
 
นายสุรชัย สารสุวรรณ์ นายก อบต.ทุ่งโพ เปิดการอบรม
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการอบรมให้ความรู้ในงานอนามัยแม่และเด็ก  
 

นายสุรชัย สารสุวรรณ์  นายก อบต.ทุ่งโพ เปิดการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ ในงานอนามัยแม่และเด็ก โดยมี ขนท.ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ได้แก่ นางดุษณี  แพสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวนัยนา สำเภาเงิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางฐิติชยา  ไทยพาท นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวปัทมา  ธีรประถัมภ์  เจ้าพนักงานธุรการ   เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย  ผอ.โรงเรียนในเขตพื้นที่  ปลัด อบต.   หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านน้ำพุ  หัวหน้าสถานีอนามัยทุ่งโพ  นักวิชาการศึกษา  จพง.ธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   นักการภารโรง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  กลุ่มอสม.รับผิดชอบงานแม่และเด็ก   กลุ่ม อสม.รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้สูงอายุ  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ทุ่งโพ  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เข้าร่วมอบรม  ทั้งนี้  ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์  เป็น ผู้สนับสนุนงบประมาณในการอบรม เป็นค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่าง และค่าพาหนะให้แก่ผู้เข้าอบรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2554 เวลา 20.48 น. โดย TAYA

ผู้เข้าชม 6344 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย